Счетоводни услуги

Счетоводство и счетоводни услуги на достъпни цени

Фирмено счетоводство

Към счетоводното отчитане като дейност се предявяват редица изисквания като: срочност, оперативност, бързина, гъвкавост и ефективност. Всичките тези изисквания опират до фактора “време”. За това всяка една фирма се нуждае от коректно и бързо счетоводно обслужване.

Фирмено счетоводство

Фирменото счетоводство, което предлагаме на нашите клиенти, е с високо качество и с кратки срокове на изпълнение. Наемането на счетоводители в дейността на фирмата води до високи разходи за заплати и осигуровки. Единственият начин за ограничаване на тези разходи е ползването на външни счетоводители и консултанти, които свеждат разходите за фирмено счетоводство до минимум, без това да води до намаляване на качеството на счетоводните услуги.

Нашите специалисти са счетоводители с дългогодишен опит във фирменото счетоводство, следящи всяка промяна по законовата и нормативната база в страната. Ние извършваме регистрации на фирми, регистрации по закона за данък добавена стойност, подаване на месечните декларации по ЗДДС в подразделенията на НАП, изработване на документи за трудови правоотношения и др. Периодичните инвентаризации отнемат време и усилия, затова ние поемаме отговорността да ги извършваме вместо Вас бързо и коректно.

Счетоводство на фирма

Политиката ни относно счетоводство на фирми включва конфиденциалността на информацията, която Вие ни предоставяте и внимание към всеки детаил. Ние преслагаме счетоводство на фирма или счетоводство на фирми без ограничения. Индивидуалният подход към всеки един наш клиент е важна част от работа ни, тъй като ние разбираме нуждата от индивидуализиране на счетоводното отчитане към дейността на конкретната фирма. За да можем да привлечем повече клиенти, ние запазваме ниски цени на предоставяните от нас услуги, като запазваме качеството им на ниво. Счетоводителите ни Ви спестяват загубено време и усилия на управленския Ви персонал, като Ви лишава от „удоволствието“ да следите промените в Българското счетоводно законодателство. Знанията и опитът, с които разполагаме, ни дава възможността да отговорим на всички Ваши изисквания за коректност, лоялност и бързина. Чувствайте се у дома си, като оставите ние да се грижим за счетоводството на фирмата Ви в условията на динамичната промяна на бързо развиващата се пазарна икономика на България.

Счетоводни услуги на достъпни цени

*